Leczenie depresji a problemy z diagnozą

Nawet najlepsi psychologowie mogą mieć problem ze zdiagnozowaniem depresji. Dlaczego? Otóż – zwłaszcza w przypadku depresji przewlekłej – może ona trwać niepostrzeżenie przez kilkanaście lat, na tyle wpisując się w życie pacjenta, że stając się niejako tożsamą z jego osobowością. Wtedy zachodzi realne ryzyko, że funkcjonowanie osoby z depresją przewlekłą uzna się za normalne. Drugim problemem jest wtórność depresji – nieraz występuje ona jako następstwo innych zaburzeń psychicznych, znów mogąc zostać utożsamioną raczej z tymi zaburzeniami.

Problemy z diagnozą wpływają na leczenie depresji. Im bowiem późniejsza diagnoza, tym konieczność cięższej pracy pacjenta i mocniejszych leków. Właśnie dlatego – jeżeli podejrzewamy u siebie ten typ zaburzenia – warto uprzednio przeanalizować oferty gabinetów psychologicznych w pobliżu miejsca naszego zamieszkania. Czy są to gabinety z dobrą renomą? A może lepiej pojechać gdzieś dalej, jednak trafić do osoby kompetentnej? W końcu chodzi tu o naszą kondycję psychiczną, a szerzej – o nasze życie.

error: Content is protected !!