Leczenie depresji na jej pierwszych etapach

Depresja jest o tyle trudna do wykrycia, że na początku przebiega właściwie bezobjawowo. Co więcej: właściwie bardzo charakterystycznym jest pozornie normalne funkcjonowanie chorego, polegające na wypełnianiu przez niego obowiązków zawodowych, rodzinnych i tym podobnych. Z drugiej strony coraz widoczniejsze staje się obniżenie nastroju, pesymizm, wycofanie się ze społeczeństwa, czyli rzeczy, za które można obarczyć po prostu samotny tryb życia, a nie chorobę.

Bardzo ważne przy diagnozowaniu depresji jest obserwowanie nastroju – mocno zależy on bowiem od aktualnej sytuacji osoby chorej. Do tego dochodzi jeszcze poczucie zastraszenia, niezdolność do nawiązania relacji małżeńskiej, życie w dużym napięciu – na wszystko to trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza gdy ma charakter przewlekły. W końcu to, czy leczenie depresji będzie skuteczne, zależy w dużej mierze od momentu jej zdiagnozowania (bo np. podanie leków antydepresyjnych na pierwszych jej etapach może skutkować wyleczeniem szybkim i całkowitym).

error: Content is protected !!