Wyjazd do sanatorium z ZUS

Jeśli nie chcemy długo czekać na wyjazd do sanatorium, a mamy poważne problemy zdrowotne to wówczas możemy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas nie będziemy tyle czekać. Niewiele osób o tym wie, dlatego kolejki na leczenie uzdrowiskowe są aż tak długie. Dlaczego ZUS wystawia skierowania na wyjazd do sanatorium? Dlaczego, że łatwiej jest mu opłacić wyjazd i wyleczyć pacjenta niż przyznać mu rentę. Osoba chora będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wyżywienia, noclegu oraz zabiegów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci także pacjentowi pieniądze za dojazd do sanatorium. Pieniądze te otrzymamy przy wyjeździe z ośrodka. Kto może skorzystać z wyjazdu do sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?Każdy, kto cierpi z powodu choroby oraz każdy, komu choroba utrudnia pracę. Także jeśli choroba jeszcze w pracy nie przeszkadza, ale jeśli nie będzie leczona to także z wyjazdu takiego można skorzystać. Odpowiednia rehabilitacja przecież może zapobiec utracie zdolności do pracy. Na wyjazd mogą liczyć trzy grupy osób. Pierwszą są osoby pracujące, którym grozi niezdolność do pracy. Drugą są renciści, którzy mają okresową rentą i dzięki takiemu pobytowi w sanatorium mogliby powrócić do pracy. Trzecia grupa to osoby, które straciły pracę po tym jak przez dłuższy okres przebywały na chorobowym i nie są w stanie wrócić do pracy, gdyż przeszkadza im w tym stan zdrowia. Wiadomo z góry, że na pobyt w sanatorium, za który zapłaci ZUS nie mają co liczyć emeryci oraz renciści, którzy mają rentę przyznaną na okres stały. Te osoby po skierowanie powinny zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie do sanatorium powinien nam wystawić lekarz. Musi przekonać on ZUS, że pobyt w takim miejscu pomoże nam i od tego będzie zależało czy będziemy pracować. Jeśli chodzi o informacje, jakie powinny znaleźć się we wniosku to nie można zapomnieć tam wpisać imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, numeru PESEL, nazwę i adres zakładu pracy jeśli pracujemy, informacji jak długo przebywamy na zwolnieniu lekarskim. Oprócz tego wniosek powinien zawierać informację na temat rozpoznania choroby, na którą cierpimy oraz uzasadnienie, a także informację czy będziemy mogli powrócić do pracy jeśli rehabilitacja przyniesie jakiś skutek. Skierowanie może wystawić także lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wezwał nas na kontrolę, aby sprawdzić stan naszego zdrowia.

error: Content is protected !!